અર્જેન્ટીના

More: બ્યુનોસ એરેસ , અલ કાલફેટ , સાન કાર્લોસ ડી બિરલોચે , રીઓ ગેલિગોસ , મેન્ડોઝા , પ્યુએટા ઇગુઆઝુ , કોર્ડોબા , રોઝારિયો , સેન મિગ્યુએલ દે તુકુમાન , લા પ્લાટા , સાન સાલ્વાડોર દ જુજુય , ફોર્મોસા , ઉશુઆઆ , સાન માર્ટિન ડિ લોસ એન્ડિસ , પોઝાદાસ , સાન જુઆન